Ωτοακουστικές Εκπομπές (TEOAE)

Παροδικές Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (TEOAE)

Αποτελεί αξιόπιστη αντικειμενική μέθοδο μέτρησης της λειτουργίας του κοχλία. Ένα μαλακό βύσμα τοποθετείται στον έξω ακουστικό πόρο και με τη χορήγηση κατάλληλου ακουστικού ερεθίσματος διεγείρεται ο κοχλίας, ο οποίος αντιδρά με ήχους χαμηλής έντασης που στη συνέχεια ανιχνεύονται από το μικρόφωνο του βύσματος. Η καταγραφή ωτοακουστικών εκπομπών σημαίνει φυσιολογική κοχλιακή λειτουργία. Ως ανιχνευτική εξέταση, συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας στα νεογνά. Ως διαγνωστική εξέταση συμβάλλει στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας.

Παροδικές Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (TEOAE)