Υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα (ΥΟΜΩ)

Τι είναι η υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα? (ΥΟΜΩ)

Με τον όρο υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα εννοούμε την εμφάνιση τουλάχιστον 3 επεισοδίων οξείας μέσης ωτίτιδας σε διάστημα 6 μηνών ή περισσότερα από 4 επεισόδια ΟΜΩ σε διάστημα 12 μηνών.

Στην ΥΟΜΩ μεγάλη σημασία έχει η κατάσταση των ώτων στα μεσοδιαστήματα (αν επανέρχεται στο φυσιολογικό το μέσο ους μετά την εκάστοτε θεραπεία) και αν συνυπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση των ωτίτιδων. Ο αριθμός των υποτροπών της Ο.Μ.Ω. φαίνεται να βρίσκεται σε συνάρτηση με το χρόνο του πρώτου επεισοδίου και σε σχέση αντιστρόφως ανάλογη. Όσο δηλαδή, μικρότερη η ηλικία της πρώτης προσβολής, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα για αυξημένη συχνότητα της νόσου και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οξεία μέση πυώδη ωτίτιδα

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι απαραίτητη γιατί παιδιά με ΥΟΜΩ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών των ωτίτιδων.

Η θεραπεία αρχικά είναι πάντα συντηρητική και περιλαμβάνει:

 1. Χημειοπροφύλαξη (χορήγηση για διάστημα 1-2 μηνών αντιβίωση καθημερινά – π.χ Amoxil 50mg/kg μία φορά την ημέρα)

 2. Αναστολείς των λευκοτρενιών

 3. Συστηματική ρινική θεραπεία για την σωστή λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας (κορτικοστεροειδή spray)

 4. Αντιαλλεργική θεραπεία

 5. Ανοσολογική θεραπεία σε περίπτωση ανοσολογικής ανεπάρκειας

 6. Εμβολιασμό (π.χ. κατά τον πνευμονιόκοκκο)

Σε αποτυχία της συντηρητικής θεραπεία επιβάλλεται η χειρουργική αποκατάσταση.

 

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει:

 1. Μυριγγοτομή

 2. Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

 3. Αδενοτομή

 4. Αμυγδαλεκτομή

 5. Ανάτρηση μαστοειδούς

 6. Συνδυασμός των ανωτέρων