Τυμπανομετρία

Τυμπανομετρία

Η εξέταση αυτή αξιολογεί τη λειτουργία του μέσου ωτός ελέγχοντας την ακεραιότητα της τυμπανικής μεμβράνης (αν υπάρχει διάτρηση ή όχι), τη λειτουργικότητα της ευσταχιανής σάλπιγγας, την ύπαρξη υγρού στο αυτί (συχνή πάθηση στα παιδιά) και την κίνηση των ακουστικών οσταρίων. Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια ενός βύσματος που τοποθετείται στην είσοδο του έξω ακουστικού πόρου, είναι ανώδυνη, πολύ απλή και διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα για το κάθε αυτί.

Tympanometer Interacoustics AT235