Προωτιαία συρίγγια

Τι είναι τα προωταία συρίγγια?

Είναι μία συχνή συγγενή ανωμαλία, στην οποία παρατηρούνται μικρές “τρυπούλες” μπροστά από το ένα αυτί ή και στα δύο αυτιά (25-50% συμβαίνει και στα 2 αυτιά).

Τι συμπτώματα έχουν τα προωτιαία συρίγγια?

Στις πιό πολλές περιπτώσεις τα προωτιαία συρίγγια είναι ασυμπτωματικά.

Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν πυώδεις εκκρίσεις από το στόμιο του συριγγίου. Τα συρίγγια τα οποία έχουν υποστεί ήδη μία φλεγμονή σπανίως παραμένουν ασυμπτωματικά και συχνά εμφανίζουν υποτροπιάζουσες φλεγμονές.

Θεραπεία

Εάν ο ασθενείς έχει φλεγμονή του συριγγίου, θα πρέπει να πάρει αντιβίωση.

Εάν υπάρχει απόστημα (συλλογή πύου), θα πρέπει να γίνει διάνοιξη – παροχέτευση του αποστήματος, να παρθεί δείγμα για καλλιέργια και αντιβιόγραμμα και να πάρει το παιδί την κατάλληλη αντιβίωση.

Πότε η χειρουργική αφαίρεση του συριγγίου?

Όταν ένα παιδί κάνει συχνές ή υποτροπιάζουσες φλεγμονές θα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι χειρουργική.

Το χειρουργείο θα πρέπει να γίνει εφόσον το παιδί μετά από μία λοίμωξη του συριγγίου έχει πάρει αντιβίωση και έχει περάσει αρκετός χρόνος ώστε να μην έχουν φλεγμονή οι γύρο ιστοί (περίπου 2 μήνες).