Πολύποδες ρινός στην παιδική ηλικία

Τι είναι οι ρινικοί πολύποδες?

Οι πολύποδες είναι καλοήθεις σχηματισμοί που αναπτύσσονται στην κοιλότητα της μύτης και στους κόλπους γύρω από αυτή. Περιέχουν ένα πυκνόρευστο οιδηματώδες υγρό (σαν πηχτή βλέννα). Μπορεί να είναι ένας ή συνηθέστερα πολλαπλοί και να κρέμονται από την μύτη σαν ένα τσαμπί από σταφύλι. Συνήθως παρουσιάζονται και στις δύο ρινικές θαλάμες (η ετερόπλευρη εμφάνισή τους χρειάζεται να διακριθεί από άλλες καλοήθεις καταστάσεις όπως το ανάστροφο θήλωμα).

Τι είναι οι κόλποι του προσώπου?

Οι κόλποι του προσώπου είναι μικρές κοιλότητες που περιέχουν αέρα, οι οποίες βρίσκονται στα οστά του προσωπικού (σπλαχνικού) κρανίου (π.χ. ιγμόρεια, ηθμοειδή, σφηνοειδή, μετωπιαίους).

Πού οφείλεται η δημιουργία των πολυπόδων της μύτης?

Η ακριβής αιτιολογία του σχηματισμού τους είναι ακόμη αδιευκρίνιστη. Υπάρχουν διάφοροι προδιαθετικοί παράγοντες όπως η αλλεργία και η δισανεξία στην ασπιρίνη, το άσθμα, οι χρόνιες ρινίτιδες και η ευαισθησία της μύτης σσε διάφορους παράγοντες όπως η υγρασία, η σκόνη του σπιτιού, η ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ…

Στην παιδική ηλικία η ρινική πολύποδες συμβαίνουν λόγω χρόνιας ρινοκολπίτιδας, αλλεργικής ρινίτιδας, κυστικής ίνωσης ή αλλεργικής μυκητιασικής ρινοκολπίτιδας.

Ο μονήρης πολύποδας μπορεί να είναι ένας χοανοπολύποδας, ένας καλοήθης πολύποδας ή μπορεί να ανήκει στις κατηγορίες των όγκων (καλοήθεις ή κακοήθεις), όπως: ανάστροφο θήλωμα, εγκεφαλοκήλη, αιμαγγείωμα, νεανικό αγγειοίνωμα, θήλωμα, γλοίωμα, λέμφωμα, νευροβλάστωμα, σάρκωμα, χόρδωμα, ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, κλπ…

Όλα τα παιδιά με πολλαπλούς πολύποδες πρέπει να εξεταστούν για κυστική ίνωση και για άσθμα!

Τι προκαλούν οι πολύποδες της μύτης?

Τα κυριώτερα συμπτώματα της ρινικής πολυποδίασης είναι το μπούκωμα της μύτης και η δυσκολία στην ρινική αναπνοή, η αύξηση των ρινικών εκκρίσεων, η απώλεια της όσφρησης και ο πονοκέφαλος.

Πως γίνεται η διάγνωση των πολυπώδων της μύτης?

Η διάγνωση γίνεται με την πρόσθια ρινοσκόπιση και την ενδοσκόπηση της μύτης. Οι πολύποδες φαίνονται σαν να κρέμονται από την οροφή της μύτης.

Όταν διαπιστωθεί η παρουσία των πολυπόδων θα ζητηθεί να γίνει αξονική τομογραφία του σπλαχνικού κρανίου, η οποία είναι απαραίτητη αν πρόκειται να οδηγήσουμε το παιδί στο χειρουργείο.

Συντηρητική θεραπεία των ρινικών πολυπώδων

Η θεραπεία της ρινικής πολυποδίασης είναι κατ΄ αρχάς συντηρητική. Με την φαρμακευτική αγωγή, κυρίως την χρήση τοπικών στεροειδών (κορτιζόνης – π.χ spray που περιέχουν κορτιζόνη), υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υποχώρησης έως και εξαφάνισης των πολυπόδων.

Με τη συντηρητική θεραπεία δεν αντιμετωπίζουμε την αιτία που τους δημιούργησε, γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η τακτική παρακολούθηση για την υποτροπή τους.

Χειρουργική θεραπεία των ρινικών πολυπώδων

Η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας (κυρίως εάν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν μετά από το πέρας 3 εβδομάδων), θα χρειαστεί να γίνει χειρουργική αφαίρεση των πολυπόδων.

Η τεχνική που χρησημοποιείται είναι η Mini-FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery – Λειτουργική Ενδοσκοπική Χειρουργική) από εξειδικευμένους Ωτορινολαρυγγολόγους!

Η Mini-FESS έχει θετικά αποτελέσματα με τη βελτίωση των συμπτωμάτων στο 90% των ασθενών. Στο περίπου 8% των περιστατικών, οι πολύποδες θα υποτροπιάσουν μετά από 2-3 χρόνια.