Ανιχνευτικός Έλεγχος Ακοής Νεογνών

Ανιχνευτικός Έλεγχος Ακοής Νεογνών

Το γεγονός ότι ένα μωρό αντιδρά σε διάφορους ήχους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει φυσιολογική ακοή. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα νεογνά υποβάλλονται απαραίτητα σε ανιχνευτικό έλεγχο (screening) ακοής πριν εξέλθουν από το μαιευτήριο, ενώ δυστυχώς στην Ελλάδα ο έλεγχος αυτός δεν είναι ακόμα υποχρεωτικός. Επομένως, ο έλεγχος της ακοής του νεογέννητου εναπόκειται στην κρίση των γονέων, καθώς και στην ενημέρωση που θα λάβουν από τον παιδίατρο. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, υπολογίζεται ότι 2 ή 3 στα 1000 νεογνά γεννιούνται με ανιχνεύσιμη απώλεια ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά.
Όταν η διάγνωση της βαρηκοΐας γίνει εντός του πρώτου τριμήνου και η αντιμετώπισή της εντός του πρώτου εξαμήνου, το παιδί εξελίσσεται όπως τα συνομήλικα παιδιά που έχουν φυσιολογική ακοή. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η φυσιολογική ακοή βοηθά το παιδί να αναπτύξει την ομιλία και τις γλωσσικές του δεξιότητες, ενώ συγχρόνως το διευκολύνει στην επικοινωνία και την εκπαίδευση. Για τον ανιχνευτικό έλεγχο της ακοής στα νεογνά, πραγματοποιούνται δύο απλές, σύντομες, και εντελώς ανώδυνες εξετάσεις. Ιδανικά, όταν το μωρό ξεκουράζεται ή κοιμάται:
  • οι Ωτοακουστικές Εκπομπές (ΟΑΕς) και
  • τα Αυτοματοποιημένα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά του Εγκεφαλικού Στελέχους (AABR)

Δεδομένου ότι οι ΟΑΕς από μόνες τους δεν επαρκούν πάντα για τον εντοπισμό της απώλειας ακοής, πρέπει να  εφαρμόζονται συνδυαστικά με τα AABR ως μέρος του ανιχνευτικού πρωτοκόλλου ελέγχου της ακοής στα νεογνά.

Αντικειμενική Ακοομετρία

Η αντικειμενική ακοομετρία περιλαμβάνει της ακόλουθες εξετάσεις:

  1. Μετρήσεις ακουστικής αντίστασης (τυμπανόγραμμα & ακουστικά αντανακλαστικά)
  2. Παροδικές Προκλητές Ωτοακουστικές Εκπομπές (TEOAE)
  3. Αυτοματοποιημένα Ακουστικά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους (AABR)
  4. Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR)
  5. Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Σταθερούς Ερεθίσματος (ASSR)