Μικρολαρυγγοσκόπηση & βρογχοσκόπηση

Γιατί τα παιδιά χρειάζονται την εξέταση του αεραγωγού?

Τα παιδιά μπορούν να χρειαστούν εξέταση του αεραγωγού (λάρυγγας, φωνητικές χορδές, τραχεία…) για πολλούς λόγους.

Οι 3 κύριες αιτίες είναι τα προβλήματα στην αναπνοή, προβλήματα κατά τη φώνηση και δυσκολίες στην κατάποση.

Πότε χρειάζεται ένα παιδί την αξιολόγηση του αεραγωγού?

  1. Όταν παρουσιάζει θορυβώδη ή δυσχερής αναπνοή,

  2. Παιδιά που δεν μπορούν να αναπνεύσουν από μόνα τους, και χρήζουν τραχειοστομίας ή/και αναπευστήρα,

  3. Ξένα σώματα του αεραγωγού,

  4. Υποτροπιάζουσες λαρυγγο-τραχειο-βρογχίτιδες (Croup),

  5. Συχνές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (π.χ. συχνές πνευμονίες)

  6. Βράγχος φωνής,

  7. Δυσκολία στην κατάπωση, ιδίως στα υγρά.

Τι είναι η μικρολαρυγγοσκόπηση και πώς γίνετε?

Η εξέταση του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών μπορεί να γίνει με το εύκαμπτο ρινο-φαρυγγο-λαρυγγοσκόπιο στο ιατρείο ή με άκαμπτο ενδοσκόπιο στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.

Η εύκαπμτη ρινο-φαρυγγο-λαρυγγοσκόπηση μπορεί να γίνει στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και με ειδικό εύκαμπτο νεογνικό-βρεφικό-παιδικό ενδοσκόπιο 2 χιλιοστών. Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να αξιολογίσουμε τις περισσότερες παθήσεις των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα. Συνίθως διαρκεί 1-2 λεπτά και οι επιπλοκές της είναι ελάχιστες με τη συνηθέστερη να είναι μια μικρή ρινορραγία.

Η άκαμτη ενδοσκόπηση γίνεται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.  Χρησημοποιούμε χειρουργικό μικροσκόπιο ή ενδοσκόπιο για την εξέταση του λάρυγγα, των φωνητικών χορδών, της άνω τραχείας και του άνω οισοφάγου. Παθολογίες που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορούν να αντιμετοπισθούν με αυτή τη μέθοδο.

Τι είναι η βρογχοσκόπηση και πώς γίνετε?

Είναι η ενδοσκόπηση όλης της τραχείας και των βρόγχων που καταλήγουν στους πνεύμονες. Γίνετε συνήθως με άκαμπτο ενδοσκόπιο – βρογκοσκόπιο και συνδιάζεται με την λαρυγγοσκόπηση. Παθολογίες που βρίσκονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορούν να αντιμετοπισθούν με αυτή τη μέθοδο, π.χ. αφαίρεση ξένων σωμάτων από την τραχεία.