Η εισαγωγή στο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Η εισαγωγή των μικρών ασθενών γίνεται στο Τμήμα Επειγόντων (επίπεδο -1) και κατά την εισαγωγή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, κάποια στοιχεία απο το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο/Δίπλωμα οδήγησης του γονέα.

Στην περίπτωση χρήσης του ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού σε ισχύ, το ΑΜΚΑ του παιδιού και το ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου γονιού. Εάν το παιδί δε διαθέτει θεωρημένο βιβλιάριο (έμμεσα ασφαλισμένος), θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί το θεωρημένο βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου. Το βιβλιάριο του παιδιού παραμένει εντός του νοσοκομείου καθ’ ολη τη διάρκεια της νοσηλείας και παραλαμβάνεται με το εξιτήριο από το Λογιστήριο Ασθενών.

Στην περίπτωση χρήσης Ιδιωτικής Ασφαλιστικής, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα νοσηλείας και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και να δηλώσετε τη θέση νοσηλείας που δικαιούστε βάσει του ασφαλιστηρίου σας.

Η προσκόμιση των ανωτέρω θα πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός 24 ωρών, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η αναγγελία εισόδου στον ΕΟΠΥΥ και το περιστατικό θα τιμολογείται ιδιωτικά.