Αυτοματοποιημένα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (ΑABR)

Αυτοματοποιημένα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (ΑABR)

Ως μέρος του ανιχνευτικού πρωτοκόλλου ελέγχου της ακοής στα νεογνά, η εξέταση αυτή θα πρέπει να συνδυάζεται με τις ωτοακουστικές εκπομπές ώστε να ελεγχθεί η λειτουργική ακεραιότητα της ακουστικής νευρικής οδού. Κατά την εξέταση, τοποθετούνται στο κεφάλι του μωρού αυτοκόλλητα-ηλεκτρόδια και στον έξω ακουστικό πόρο ένα μαλακό βύσμα. Χορηγείται ηχητικό ερέθισμα (clicks) συγκεκριμένης έντασης και συχνότητας το οποίο θα προκαλέσει τη δημιουργία ηλεκτρικών δυναμικών ικανών να ανιχνευθούν. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα (>95%). Συνήθως η εξέταση διεξάγεται όταν το νεογνό κοιμάται.

PATH MEDICAL - SENTIERO ADVANCED