Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Συνεχούς Ερεθίσματος (ASSR)

Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Συνεχούς Ερεθίσματος (ASSR)

Τα ASSR θεωρούνται το τελευταίο επίτευγμα της τεχνολογίας στον τομέα της διαγνωστικής ακοολογίας. Ουσιαστικά είναι μία εξέταση με τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (ABR), με τη διαφορά ότι τα ερεθίσματα είναι συνεχή και συγκεκριμένης συχνότητας σε αντίθεση με τα ABR των οποίων τα ερεθίσματα είναι διακεκομμένου τύπου. Οι συχνότητες που ελέγχονται είναι οι βασικές συχνότητες της κλασικής ακοομετρίας δηλαδή τα 500, 1.000, 2.000 και 4.000 Hz και η ένταση του ερεθίσματος μπορεί να φτάσει έως τα 120 dB. Υπολογίζοντας τον ουδό σε καθεμία από αυτές τις συχνότητες ξεχωριστά, λαμβάνουμε ένα διάγραμμα το οποίο προσεγγίζει κατά πολύ το ακοόγραμμα. Στα παιδιά είναι προτιμότερο η εξέταση να πραγματοποιείται ενώ βρίσκονται σε φαρμακευτικό ύπνο.