Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους(ABR)

Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (ABR)

Αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης της ακουστικής λειτουργίας. Με τη μέθοδο αυτή καταγράφονται μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο κεφάλι, οι απαντήσεις του ακουστικού νευρικού συστήματος σε διάφορες εντάσεις ήχου που αναπαράγονται μέσω ακουστικών υπό μορφή ήχων. Η εξέταση αυτή συμβάλλει στη διάγνωση περιστατικών απώλειας ακοής, καθώς και διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος ιδιαίτερα σε βρέφη, μικρά παιδιά, αλλά και όσους δεν μπορούν να υποβληθούν σε τυπικό τεστ ακοής. Οι δοκιμασίες αυτές συχνά εφαρμόζονται και για την αντικειμενική βεβαίωση βαρηκοΐας ή κώφωσης. Στα παιδιά είναι προτιμότερο η εξέταση να πραγματοποιείται ενώ βρίσκονται σε φαρμακευτικό ύπνο.

Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (ABR)