Ακουστικά Αντανακλαστικά

Μέτρηση ακουστικών αντανακλαστικών

Ακουστικό αντανακλαστικό (ή αντανακλαστικό του αναβολέα) καλείται η σύσπαση του μυός του αναβολέα, ενός από τα τρία οστάρια του ωτός, ως απόκριση σε ηχητικό ερέθισμα υψηλής έντασης. Στο εγκεφαλικό στέλεχος, οι στενές συνδέσεις μεταξύ των ημισφαιρίων έχουν ως αποτέλεσμα ένας μονόπλευρος ήχος να μπορεί να δημιουργήσει απόκριση στην απέναντι πλευρά. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται η εξέταση αυτή, με τη μέτρηση του ομόπλευρου και του ετερόπλευρου αντανακλαστικού να συμβάλλει στην αξιολόγηση του βαθμού και του τύπου βαρηκοΐας. Ωστόσο, επειδή το αντανακλαστικό αυτό περιλαμβάνει πολλά νεύρα και συνδέσεις του εγκεφαλικού στελέχους μπορεί να μην είναι φυσιολογικό σε ποικιλία καταστάσεων που δεν επηρεάζουν απαραίτητα την ακοή όπως οι νευρολογικές διαταραχές.