Λαρυγγομαλακία

Η λαρυγγομαλακία είναι η πιό συχνή αιτία σιγμού στα βρέφη και η πιό συχνή συγγενή πάθηση του λάρυγγα (~60%).

Ο σιγμός είναι αποτέλεσμα της πρόπτωσης των υπεργλωττιδικών δομών στην είσοδο του λάρυγγα κατά την εισπονή.